Tel.: +421 907 638 450    Zastihnete Nás: od 8:00 do 15:00h každý pracovný deň.


Reklamácie, vrátenie tovaru
Reklamácie, vrátenie tovaru

Reklamačné podmienky


Skrátené podmienky reklamácie - vrátenia: 

1. Stiahnite si reklamačný formulár, alebo napíšte na čistý papier rukou, čo konkrétne s tovarom potrebujete. Ak chcete tovar vrátiť, prosím, uveďte aj číslo účtu, kam budeme peniaze vracať. Na papier nezabudnite uviesť číslo faktúry alebo číslo objednávky.
2. Reklamovaný tovar spolu s dokumentom prosím pošlite späť na Našu adresu GT Products s.r.o., Milošová - Nižné Megoňky 497, 022 01 Čadca 
3. Reklamáciu začneme riešiť hneď, ako dorazí a prevezmeme ju.
4. Reklamácia vybavená - buď výmenou, opravou alebo vrátením peňažných prostriedkov na účet zákazníka :)

Na stiahnutie: Reklamačný formulár

Celé znenie:

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky, na mieste skontrolovať či balík - zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať.

Pri reklamácii: Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho – meno a priezvisko, prípadne údaje obchodnej spoločnosti/fyzickej osoby – podnikateľa, spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail. Tovar je potrebné zaslať buď formou balíka, alebo doporučene ako list prostredníctvom pošty na túto adresu: GT Products s.r.o., Milošová - Nižné Megoňky 497, 022 01 Čadca. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Tovar odporúčame poistiť. Reklamovaný tovar musí byť dodaný mechanicky nepoškodený, bez neodborných zásahov. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

Predávajúci je zodpovedný za vady či poškodenie výrobku v prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, a tým má kupujúci právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ kupujúcemu vadný výrobok novým, alebo po dohode - výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu.


Reklamáciu nieje možné uplatniť na poškodenie vzniknuté:


• prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením
• znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
• používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
• zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)
• pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
• záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach

Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné vrátane nákladov na doručenie opraveného tovaru kupujúcemu. V súlade s §598 zák. č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v platnom znení, má kupujúci nárok na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady. Predávajúci rozhodne o reklamácii čo najskôr avšak najneskôr do 30 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho. Záručná doba na ponúkaný tovar je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri tovare uvedená dlhšia záručná doba a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.


Po vybavení reklamácie bude kupujúcemu odoslaný opravený či nový tovar. Vybavením reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Pre uplatnenie reklamácie postupujte nasledovne :Postači priložiť pôvodnú faktúru, na ktorú môžete rukou napísať, čo požadujete. V prípade vrátenia prosím napíšte aj číslo účtu, kam budeme zasielať finančé prostriedky za vrátenie tovaru a zašlite spolu s reklamovaným tovarom na našu adresu: GT Products s.r.o., Milošová - Nižné Megoňky 497, 022 01 Čadca. K zásielke je vždy potrebné priložiť kópiu faktúry - teda doklad o zakúpení. Pokiaľ to nebude možné, treba napísať aspoň číslo danej objednávky alebo číslo FA. Ak sa k týmto údajom neviete dopracovať, prosím, konktaktujte Nás na tel. 0907 638 450 a dané údaje Vám radi poskytneme :). Tovar zasielajte ako balík, nikdy nie ako dobierku, tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý.

Vytvorené systémom www.webareal.sk

ZmQwYzQzZD